Besöksadress:
Industrigatan 5 Trosa
Postadress:
Familjehemsguiden
Box 3
619 21 Trosa
Fax:
0156-17718
Telefon:
0156-170 25
Telefontider:
Måndag - Torsdag
09:00-12:00, 12:30-16:00
Fredag
09.00-12.00
Välkommen till Psykosocial support

Familjehemsguiden AB
Vår verksamhet erbjuder kommunal socialtjänst rekrytering av familjehem


samt konsulentstödd familjehemsvård


Familjehemsguiden är Sveriges största nätverk av familjehem!


Mål och visioner
Sposit och Familjehemsguidens verksamhet startade 1996 och vår vision har varit och är att ligga i framkant när det gäller kvalitetsutveckling av familjehemsvården i Sverige.
Familjehemsguiden var först i Sverige med internetbaserad rekrytering av familjehem varefter ett flertal aktörer och kommuner kopierat vårt lyckosamma verksamhetside. När det gäller matchningsarbetet har vi även där legat i framkant vad gäller utvecklandet av ett datoriserat matchningsprogram som underlättar framtagandet av önskad familjehemsprofil efter behov.
Familjehemsguidens stora rikstäckande nätverk  och mångfald av familjehem, ca 2000 familjehem, erbjuder kommunal socialtjänst en optimal och flexibel rekryteringstjänst.
Familjehemsguidens mål är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta utifrån evidensbaserade metoder och för sektorn accepterade etiska och yrkesmässiga regler. Målet är även att vår personal ska ha hög utbildningsnivå, bred arbetslivserfaren samt lämplighet för arbetet.

Familjehemsguidens utvecklingsarbete
  • Förbättra och utveckla rekryterings- och matchningsarbetet via förfinat datasystem
  • Utvecklingsarbete kring värdegrundsprocesser, hur vi på ett bättre sätt kan bemöta och samarbeta med familjehem och socialtjänst
  • Besök och bedömning av våra familjehem
  • Utbildning av personal i Kälvestensutredning
  • Förbättra tillgängligheten och servicen till familjehem via telefon och kollektiva utskick samt förbättring när det gäller återkoppling
  • Kvalitetssäkra stöd och handledning till familjehem dels genom handledarutbildad personal samt via vidareutveckling av evidensbaserade metoder.
  •  Uppföljning och utvärdering av våra insatser