Bli Familjehem

Rekryteringsprocessen för nya familjer beräknas att ta fyra till sex månader, se flödet nedan. För att få mer information klicka på de olika delmomenten. Familjen blir även erbjuden att gå en utbildning ”Ett hem att växa i” som är utarbetad av socialstyrelsen. När familjen blivit godkänd av Familjehemsguiden påbörjas matchningsprocessen. Rätt familj utifrån det enskilda barnets eller ungdomens behov. För erfarna familjehem som blivit utredda sedan tidigare sker rekryteringsprocessen oftast under kortare tid.