Uppdrag

1506 Djurfria familjehem sökes

2017-09-04 08:36

Vi söker djurfria familjehem till vår konsulentstödda verksamhet. Idag söker vi främst i Östergötland, Södermanland, Jönköping och Kalmar län för yngre syskonpar. Familjehemmet bör även ha erfarenhet av allergier och tidigare vara utredda. Det får gärna finnas trygga äldre tonåringar i familjehemmet. Umgänge med bionätverket ska finnas. För mer information kontakta Maud Åkermark.

1502 Erfaret familjehem sökes i Linköping med nära omnejd.

2017-08-14 13:49

Ett erfaret familjehem sökes i Linköping till ett syskonpar i låg- och mellanstadieåldern. Det är av stor vikt att familjehemmet är tryggt och att syskonen har möjlighet att skapa långsiktiga och tillitsfulla relationer. Andra yngre barn bör inte finnas i familjehemmet då syskonparet behöver få tid och utrymme att bli sedda och hörda, var för sig och tillsammans. Båda barnen är kreativa och pysslar gärna samt det äldsta barnet gillar fotboll.