Uppdrag

1515 Familjehem i Västra Götaland sökes till pojke i övre tonåren

2017-11-17 16:02

Vi söker ett familjehem som har tidigare erfarenhet av trauma. Ett lågaffektivt förhållningssätt efterfrågas och det bör i familjehemmet inte finns några andra barn/ungdomar. Vänligen ta kontakt för närmare information. Familjehemsguidens ambition är att förbättra och utveckla stödet till familjehemmen. Utöver det traditionella konsulentarbetet har vi utvecklat en strukturerad arbetsmodell, En process i rörelse, där ledning, styrning samt konsulentens processansvar blir tydligt. Läs mer om En process i rörelse och vårt arbete på familjehemsguiden.nu

1514 Familjehem med erfarenhet sökes i Västernorrland, Jämtland och övre Gävleborg

2017-11-17 11:05

Familjehemsguiden söker erfarna familjehem till vår konsulentstödda verksamhet för flicka i lägre högstadieåldern. Gärna ett familjehem där en person arbetar hemma eller deltidsarbetar. Flickan behöver mycket vägledning i vardagen och har stora behov. Gärna äldre ungdomar som kan vara goda förebilder och djur i familjehemmet. Flickan har fungerande skolgång och ett hästintresse. Vi erbjuder familjehemmet konsulentstöd, grupphandledning samt barn och föräldrafokussamtal genom vår modell ”en process i rörelse”.

1513 Erfaret familjehem sökes för pojke något av dessa län, Västmanland, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Örebro, Västra Götaland

2017-11-17 10:51

Erfaret familjehem med en hemarbetande på heltid sökes till pojke i nedre högstadieålder som mår bra av tydlig struktur och ett mindre sammanhang. Vi önskar ett familjehem som ska vara inkluderande och kunna ge värme . Pojken behöver stöttning i skolarbetet och uppmuntras till aktiviteter. Han fungerar väl tillsammans med djur och yngre barn. Till er hjälp erbjuder vi stöd från konsulent dygnet runt alla dagar, extern handledning vid behov och utbildning.