En process i rörelse

Familjehemsguiden firar 20 år i branschen med att presentera en unik arbetsmodell ”En process i rörelse”!

”I all facklitteratur understryks vikten av stöd till familjehemmet, men det finns ingen forskning som visar på vilka former av stöd som ger positiva effekter på ex, avbrutna placeringar. Metoder i utlandet som bl.a. syftar till att minska stress för barn och familjehemsföräldrar eller att stödja anknytningsbeteende har visat goda resultat.(Fisher et al,2000,2006,2007,2011) Även starkt strukturerat stöd till familjehemmen har visat positiva effekter på stabilitet(Chamberlain et al, 2006;Price et al,2009,2012; Spicker et al,2014).

Mot den bakgrunden har Familjehemsguiden utvecklat en strukturerad arbetsmodell där ledning, styrning samt konsulentens processansvar blir tydligt vilket skapar trygghet och minskar stressen hos familjehemmet.

Vi har även tagit fasta på vikten av att tidigt jobba med barnets anknytningsbeteende och samspelet med familjehemsföräldrarna och erbjuder därför familjehemmet Marte Meo behandling initialt vid en placering.

Illustration av En process i rörelse

Arbetsmodellen är uppdelad i tre processfaser: barnet, systemet och nätverket. I de olika processfaserna kvalitetssäkras de olika perspektiven utifrån skiftande miljöer.

Modellen möjliggör och förhöjer konsulentens professionalitet i termer av löpande digital processuppföljning, perspektivförskjutning, kontextuell variation och utvärdering.

 • Digital processuppföljning
  Löpande Digital processuppföljning syftar till att uppmuntra till reflektion och proaktivt förhållningssätt. Konsulenten följer upp via videosamtal eller hembesök.
 • Perspektivförskjutning
  Konsulenten styr och uppmuntrar familjehemsföräldrarna till samtal utifrån skiftande perspektiv med fokus på barnet-, familjehemssystemet- och grupperspektivet vid olika sammankomster. Syftet är att få till en allsidig uppföljning som säkrar upp alla perspektiv.
 • Kontextuell variation
  Konsulenten planerar in stöd och uppföljning med familjehemmen i olika miljöer. Att träffas i hemmiljö alternativt i en mer neutral miljö påverkar förhållningssätt och samtalets dignitet.
 • Utvärdering
  Familjehemmen utvärderar regelbundet konsulent och Familjehemsguidens stödinsatser. Feedbacken hjälper oss att ständigt förnya och förbättra vårt arbete. Vårt arbete förändras och utvecklas ständigt.

Implementering startades 2016-09-01 och kommer utvärderas i slutet 2017.

Ansvarig för modellen: Gerty Fexler Höjer, VD
Ansvarig för implementeringen: Marita Karlen, konsulent chef

Intresserad av att jobba hos oss som konsulent? Skicka då ditt CV och ett personligt brev till Gerty Fexler Höjer. För mer information om arbetsmodellen kontakta gärna vår konsulent chef Marita eller 073-6008830 eller växeln på 0156-170 25.