Vi söker en familjehemskonsulent

Vill du arbeta på ett nytänkande och kvalitativt sätt med barnens behov i centrum? Familjehemsguiden arbetar efter en utvecklad arbetsmodell, En process i rörelse som har fokus på kvalitet, byte av perspektiv samt kontext.

Om tjänsten

Familjehemsguiden är i full fart med att utöka sitt team av konsulenter och söker nu familjehemskonsulent i Stockholm med omnejd. Tjänsten är utmanade och erbjuder varierande vardag. Du kommer att utreda, handleda och utbilda familjehem, inte bara i deras hemmiljö utan även i olika kontexter som öppnar upp till ett mer kvalitativt samtal. Arbetet utgår alltid från barnets behov i samverkan med familjehemmet och socialtjänsten. Tjänsten är heltid men omfattning kan diskuteras.

Arbetsuppgifter

 •  Ansvara över ett antal familjehem
 •  Följa barnet/den placerades utveckling tillsammans med familjehemmet och i samarbete med socialtjänsten.
 •  Att skriva fram underlag till socialtjänsten varje månad samt vid omprövning enligt BBIC.
 •  Medverka i uppföljningsmöten, SIP-möten och i nätverksmöten där Familjehemsguiden ofta har en central roll.
 • Arbeta med olika verktyg för kvalitetssäkring exempelvis BRA-fam, djupintervju enligt nya Kälvesten, ICDP vägledande sampel samt Marte Meo.
 • Du kommer att ingå i Familjehemsguidens team av konsulenter och tillsammans kommer ni att genomföra olika utbildning- och utvecklingsinsatser. Familjehemsguiden utbildar alla sina familjehem i Ett hem att växa i samt Arena. Utöver det tillför vi kunskap om aktuella områden, exempel kan vara migrationsfrågor och mentalisering.

Vi erbjuder

 • Ett strukturerat arbetssätt, En process i rörelse
 • Tid för reflektion utifrån en kvalitativ plattform
 • Moderna verktyg med nya system
 • Vid förfrågan kan möjligheten till tjänstebil diskuteras
 • Utbildningar och vidareutvecklingar
 • Handledning av våra erfarna konsulenter och extern handledare

Om dig

Familjehemsguiden söker dig som har en god förståelse och kunskap om socialt arbete och relationers betydelse. Du har kännedom om socialtjänstens arbete och kan enkelt bistå dem i deras arbete.

Du är tillgänglig, kan hantera snabba förändringar och du vet betydelsen av att vara drivande men även lyhörd. Du vill arbeta tillsammans med familjehemmet med fokus på barnets perspektiv och utifrån det vara proaktiv för att bistå familjehem och barn.

Du kan ta ansvar för dina uppdrag och arbeta självständigt, samtidigt som du bidrar till ett internt lärande med dina erfarenheter i det dagliga arbetet och i intern handledning.

Kvalifikationer

 • Socionomutbildning och minst tre års erfarenhet av socialt arbete
 • Eller annan likvärdig utbildning samt minst tre års erfarenhet av socialt arbete
 • Körkort B

Fördelaktigt med erfarenhet/kunskap inom

 • Familjehemsutredning
 • BRA-fam
 • Nya Kälvesten
 • Marte Meo
 • ICDP vägledande sampel
 • IT, Office 365, Word, Excel

Om oss

Familjehemsguidens handledare och konsulenter vilar på modern psykodynamisk och systemisk teorigrund; ett relationsinriktat synsätt med fokus på samspel och skapandet av meningsfulla och tillitsfulla relationer. Mentaliserings-, anknytnings- och affektteorin är viktiga inslag i förståelsen och synliggörandet av barnets behov.

Familjehemsguiden startade 1996 och har växt med fokus på kvalitet. De senaste åren har Familjehemsguiden etablerat sig som en ledare inom familjehemstödd konsulentverksamhet. Socialtjänsten är vår uppdragsgivare och vi är utförare av rekrytering, utredning, stöd och handledning till familjehem. Företaget har runt 14 anställda med huvudkontor i Trosa och kontor i Göteborg, Stockholm samt Östersund. Tjänsten vi söker har upptagningsområde Trosa och/eller Stockholm.

Läs mer om oss på sposit.se.

Skicka din ansökan med personligt brev och CV till gerty.hojer@sposit.se. Urval sker löpande.